MOMENTO'S......

.              ....... zijn producten van een dromer, die zijn waarnemingen   

                       direct  in  fantasieën omzet en vastlegt.

               ....... zijn verschijnselen die zich vaak tijd-  en plaatsgebonden voordoen of

               ....... zijn  kleine, tijdelijke installaties.

 

                       STA regelmatig STIL..... en geniet van kleine dingen    

          

                                       GELUKKIG heb ík de foto's nog!